Nederlandse norm voor ontwerp, uitvoering en onderhoud van begroeide daken - KAN bouwen

Nederlandse norm voor ontwerp, uitvoering en onderhoud van begroeide daken

De norm ‘Begroeide daken – Normen voor ontwerp, uitvoering en onderhoud’ is specifiek gericht op de Nederlandse markt, en sinds kort gratis beschikbaar via ISSO Open. De norm is gebaseerd op de NTA 8292 (2016) en FLL 2018. Behalve voor begroeide daken en natuurdaken, is de norm ook bruikbaar voor dakterrassen, daken op hallen en overkappingen, ondergrondse garages en andere constructies.

De Vereniging van Bouwwerk Begroeners (VBB) werkt nauw samen met de Duitse Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL). Daarom hanteerde de Nederlandse branchevereniging tot voor kort de Duitse FLL-richtlijn als basis voor het vergroenen van Nederlandse gebouwen. Omdat de Duitse voorschriften niet altijd passend zijn, is er nu een Nederlandse norm ontwikkeld.

De VBB heeft de Duitse versie vertaald en ervoor gezorgd dat de Nederlandse norm aansluit op de Nederlandse praktijk en de wet- en regelgeving. Tevens wil de VBB, samen met haar netwerk, de innovatiekracht die aanwezig is in de Nederlandse markt meer ruimte geven. De kennis en innovatie die dat oplevert, kunnen voortaan ook in de norm van de VBB worden opgenomen.

Via de NEN is jaren geleden met marktpartijen de NTA 8292 gepresenteerd waarin de thema’s wind, brand en waterbuffering worden behandeld voor begroeïde daken. Nu ligt er dus een nieuwe, aangepaste norm die hier gratis te raadplegen is met een ISSO-profiel.