Opinie: ‘Water Sturend of Dicterend?’ - KAN bouwen

Opinie: ‘Water Sturend of Dicterend?’

Op 13 januari publiceerde Friso de Zeeuw (Friso Advies) het onderstaande artikel op zijn LinkedIn.

Het stevige debat over ‘Water Sturend of Dicterend’ gaat nog even door. Het wassende water voerde ook een omvangrijke stroom publicaties en andere media-uitingen mee. Met als rode draad: geef water de ruimte. Niet meer bouwen in de uiterwaarden, niet in het Markermeer, niet in diepe polders. Het niveau van de argumentatie varieerde sterk, van kletsverhalen tot gefundeerde aanzetten voor een verder debat.

Dat debat is wel nodig, want de waterwereld grijpt het hoogwater aan om zijn sectorale wensenpakket – met als label ‘Water en Bodem Sturend – vleugels te geven. En geef ze eens ongelijk.

Vooral het Arnhemse plan Stadsbouwblokken-Meinerswijk moest het in de publiciteit ontgelden. Het is gesitueerd in de uiterwaarden van de Neder-Rijn, met 400 woningen, annex een uitgestrekte natuur- en recreatieontwikkeling. Het gebied ligt er nu verpauperd bij. Het bezwaar dat dit plan niet waterveilig zou zijn, houdt geen stand. De woningen komen op een hoogwatervrije locatie. Met verschillende maatregelen, waaronder de aanleg van een nevengeul, blijft de afvoercapaciteit van de Neder-Rijn binnen de wettelijke normen. Met het plan wordt een waterstandsverlaging gecreëerd die anders door niemand gemaakt en betaald zou worden. Met de nevengeul kunnen ook grote, onverwachte veranderingen in de waterhuishouding worden opgevangen.

Sommigen vragen mij: ‘Bestrijd elkaar niet in de media, maar ga met elkaar in gesprek en bundel de denkkracht’. Dat laatste gebeurt ook, maar het publieke debat heeft een eigen betekenis. Het scherpt de geesten (‘tegenspraak brengt ons verder’), voorkomt dat een klein groepje specialisten de dienst uitmaakt en ondersteunt zo de politieke besluitvorming.

Daarom is het goed dat de drie waterexperts reageerden op de kritiek van Ties Rijcken en mij op hun betoog in de NRC.

De inhoud van de repliek viel niet mee, ondanks het feit dat het auteurstrio tot een kwartet is uitgebreid. In het kort:

  • Ontkenning van het oplossend vermogen van professionele gebiedsontwikkeling, technologie en innovatie;
  • Afwijzing van functiecombinaties: een kernpunt van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsambities;
  • Kennisgebrek over de aanpasbaarheid van de nevengeul van de Arnhemse gebiedsontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk;
  • Irrelevante uitstap naar de ‘privatisering van de woningmarkt’.

Reageren kan via het LinkedIn bericht van Friso de Zeeuw


Lees het hele verhaal in Binnenlands Bestuur