Steenbreek Kansenkaart geeft kijk op verhouding groen en verharding in de tuin - KAN bouwen

Steenbreek Kansenkaart geeft kijk op verhouding groen en verharding in de tuin

Alle gemeenten die zijn aangesloten bij Stichting Steenbreek hebben onlangs een op hun gebied gerichte infographic ontvangen: de Steenbreek Kansenkaart. Deze kaart geeft een eerste indruk van de vergroeningskansen in de gemeente.

De Kansenkaart is gebaseerd op de nieuwe Steenbreek Richtlijn, die een kijk geeft op de ideale verhouding tussen groen en verharding in de tuin, met als doel inzichtelijk te maken waar kansen liggen om te vergroenen. De richtlijn houdt rekening met praktisch gebruik van de tuin, waarbij een verhard oppervlak van circa vijftien vierkante meter gewenst is. Boven de vijftien vierkante meter adviseert Steenbreek 80 procent groen en 20 procent verharding aan te houden.

“De nieuwe richtlijn lijkt realistischer dan de percentages die nu veelal worden genoemd (60 procent groen versus 40 procent steen, red.), omdat ze tegemoetkomt aan de behoefte van veel mensen aan een terras waar je comfortabel kunt zitten, ook als de tuin klein is”, zegt Sjerp de Vries, omgevingspsycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker bij de WUR. “Dat de tuin een groen aanzien heeft, is ook belangrijk voor het welzijn; opgaand groen kan dan helpen, zeker als je vanuit huis ook goed zicht op dat groen hebt.”

Adviesbureau Cobra Groeninzicht levert de data voor de Steenbreek Kansenkaart. De infographic biedt een overzicht van het versteende tuinoppervlak in de gemeente, het percentage tuinen dat aan de Steenbreek Richtlijn voldoet en de meest kansrijke buurten om te vergroenen.