Land van Anna: natuurrijk woongebied in Goirle - KAN bouwen

Land van Anna: natuurrijk woongebied in Goirle

Het Getijdenpark Keilehaven in Rotterdam won in oktober 2023 de Award Natuurinclusief Bouwen van Vogelbescherming Nederland. Maar er waren uiteraard veel meer genomineerde projecten waar op een bijzondere manier rekening is gehouden met de natuur.

Vogelbescherming heeft onlangs ontwerpers Marjan van Capelle en Marina Propadalo van KuiperCompagnons geïnterviewd over een project dat nét buiten de prijzen viel: het woongebied Land van Anna in Goirle. Woningbouw, waterberging, biodiversiteit, klimaatadaptatie, recreatie en het inpassen van cultureel erfgoed: dit project laat zien dat je veel uitdagingen van deze tijd tegelijk kunt aanpakken. Met een fijne leefomgeving als resultaat, voor mens, plant én dier.

Op een oud fabrieksterrein aan de rand van het Brabantse Goirle ontstaat nu een natuurrijk woongebied dat naadloos overloopt in het beeklandschap. “Het bedrijf is verhuisd en de eigenaren wilden met het gebied iets van betekenis nalaten voor het dorp”, vertelt architect en stedenbouwkundige Marina Propadalo. “Wij ontwierpen een wijk waar wonen, recreatie, cultuurhistorie en natuur hand in hand gaan.”​

Lees verder op de website bouwnatuurinclusief.nl

Beeld: KuiperCompagnons