Nieuwe KAN brochure: Infiltratie van regenwater in stedelijk gebied - KAN bouwen

Nieuwe KAN brochure: Infiltratie van regenwater in stedelijk gebied

Het klimaat verandert merkbaar. We moeten daarom zorgen dat de openbare ruimte in steden en dorpen beter bestand is tegen hoosbuien, zomerdroogte en hittestress. Een belangrijke oplossing is bovengrondse afvoer met infiltratie van regenwater via wadi’s, raingardens en waterdoorlatende verharding.

Regenwater voedt de bodem, zorgt voor verkoeling en bevordert biodiversiteit. Als wateroplossingen goed worden uitgevoerd, kunnen die het straatbeeld verrijken met natuurlijk en gevarieerd groen. In binnen­ en buitenland zijn er al duizenden voorbeelden van geslaagde projecten op basis van bovengrondse afvoer. Er is dus veel praktische kennis beschikbaar.

In de nieuwe KAN-publicatie Infiltratie van regenwater in stedelijk gebied bespreken we de meest actuele inzichten. Welke ervaringen leert de praktijk? Welke tips zijn er voor ontwerp en aanleg? Welke fouten zijn te vermijden? Wat vinden de bewoners ervan? Waar moet je op rekenen bij beheer en onderhoud?

De publicatie is gemaakt op basis van alle kennis die werd gedeeld in de KAN themagroep ‘Doorgroeibare Verharding en beheer’. Deze groep kwam tussen november 2022 en juni 2023 drie maal digitaal bijeen. Floris Boogaard en Reinder Brolsma traden op als sprekers en experts.

Voor wie?
Deze brochure is gericht op ontwikkelaars, gemeenten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en beheerders van de openbare ruimte.

Download de KAN Brochure Infiltratie van regenwater in stedelijk gebied – Wadi’s, raingardens en waterdoorlatende verharding: aandachtspunten bij ontwerp, aanleg en beheer