ISSO publicatie over hemelwater en grijswater binnen perceelgrens - KAN bouwen

ISSO publicatie over hemelwater en grijswater binnen perceelgrens

In steeds meer delen van ons land wordt drinkwater schaars. Dit leidt tot een toenemende vraag naar hemelwater- en grijswatersystemen die voor verschillende toepassingen het gebruik van drinkwater kunnen vervangen. ISSO-publicatie 70, verschenen in november 2023, bevat de richtlijnen voor het ontwerpen, realiseren en beheren van hemelwater- en grijswatersystemen.

De publicatie beschrijft onder meer de enorme ontwikkeling die de toepassing van hemelwater en grijswatersystemen de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De huidige drinkwaterschaarste problematiek komt aan bod, evenals de overlast die zware regenbuien veroorzaken, neerslagpatronen en klimaatadaptatie. Ook wordt een blik geboden op de toekomst van onze waterhuishouding.

Verder is er aandacht voor de milieu-impact en de LCA-berekening van deze systemen, en ook de wet- en regelgeving komt aan bod. Het onderwerp beweegt zich op het snijpunt van afvoer- en toevoertechniek, van hemelwater en licht verontreinigd afvalwater, van zuivering, infiltratie en benutting binnen het leidingwatersysteem. Dit houdt in dat je met meerdere soorten regelgeving te maken krijgt, zodra je met deze systemen aan de slag gaat.

De publicatie richt zich op het volledig ontwerpen, realiseren en beheren van hemelwatersystemen, van grijswatersystemen en van huishoudwatersystemen. Het laatste hoofdstuk gaat in op beheer, onderhoud en oplevering.

De inhoudsopgave en de mogelijkheid om de publicatie op papier te bestellen vind je hier.