Klimaatbestendige en duurzame wijk Erasmus Veld - KAN bouwen
Den Haag

Klimaatbestendige en duurzame wijk Erasmus Veld

Tussen de Noordweg en Ersusmusweg in Den Haag werken de gemeente en ontwikkelaars aan de duurzame en klimaatadaptatieve wijk Erasmus Veld. het betreft een herontwikkeling van een stadsrandzone met volkstuinen en sportcomplexen.

Deze projectbeschrijving verscheen eerder op ruimtelijkeadaptatie.nl

De nieuwe woonwijk bestaat uit diverse deelgebieden. De deelgebieden zijn met elkaar verbonden door een ecologisch lint: een natuurgebiedje van groen en water dat slingerend door de wijk loopt. Het natuurgebiedje heeft vele voordelen, zoals het afvoeren van water tijdens hevige neerslag en het bieden van verkoeling tijdens warme dagen. Hiermee draagt het ecologisch lint bij aan één van de ambities van het project: een klimaatbestendige woonwijk.

Andere duurzaamheidsambities van de wijk zijn het beperken van het energieverbruik en de inzet van hernieuwbare energie. Tijdens workshops zijn de duurzaamheidsambities vertaald in concrete inrichtingsprincipes voor de openbare ruimte. Woningbouwontwikkelaars en beheerafdelingen van de gemeente hebben tijdens de workshops gewerkt aan nieuwe ontwerpprincipes voor bestrating, inrichtingselementen en beplanting van de wijk. Hierbij zijn de aspecten klimaatbestendigheid en ecologie in ogenschouw genomen.

De nieuwe ontwerp- en inrichtingsprincipes zijn vastgelegd in dit pdf-document. Het document geeft op een overzichtelijke manier aan hoe de verschillende principes bijdragen aan de duurzaamheidsambities van het project. Meer informatie over het project vind je in de raadsinformatie van gemeente Den Haag.

Leerpunten uit het project
• Liever geen half verharding aanleggen i.v.m. hoge onderhoudslasten. In plaats van half verharding zo min mogelijk verharding aanleggen in de nieuwbouwwijken.

• Optimale ruimte creëren voor water en groen.

• De hemelwaterafvoer afkoppelen van het (gemengde) riool en koppelen op het oppervlaktewater.

• Duurzame materialen met weinig onderhoudslasten gebruiken.

• Toepassen van inheemse plantensoorten i.v.m. de versterking van de ecologie.