KAN Café biedt bezoekers een voedzame lunch - KAN bouwen

KAN Café biedt bezoekers een voedzame lunch

Het KAN Cafe zat gezellig vol tijdens het online Congres Natuurlijk op 19 november. Zo’n 50 toehoorders luisterden op afstand mee naar het verhaal achter twee fraaie natuurinclusieve plannen: Puur21 in Zutphen en Linck in de Haagse Binckhorst.

Het was mooi om te zien dat honderden professionals zich achter hun scherm hadden genesteld om het congres vanaf hun thuiswerkplek te volgen. De dag ging van start met een goed gesprek over lokale, regionale en landelijke ambities op het gebied van natuurinclusief bouwen. “Natuurinclusiviteit betekent gezondheid de wijk in brengen, voor mens en voor dier”, zo formuleerde Rob de Geest, wethouder in Deventer, het.

Leren van elkaar
Heijmans-directeur Harwil de Jonge gaf aan dat Heijmans de ambitie heeft om natuurinclusiviteit al vanaf het begin van een gebiedsontwikkeling mee te nemen. Het hoort bij de integrale ontwerpopgave van een gebied. “Leren van elkaar en bij elkaar op bezoek gaan is belangrijk”, zo antwoordde De Jonge op de vraag hoe je collega-bouwers en ontwikkelaars meekrijgt bij natuurinclusief bouwen. Tot slot kwam Donné Slangen, directeur Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van LNV aan het woord in het bestuurderspanel. Hij gaf aan dat als het gaat om natuurverbetering LNV niet meer alleen kijkt naar het landelijk gebied en Natura 2000 gebieden, maar ook naar de stad. “Onze ambitie is ook om natuur de stad in te brengen. Samen kennis ontwikkelen is belangrijk, ook om daarbij in overleg te blijven met de particuliere sector”, aldus Slangen.

KAN Café
Tijdens de lunchpauze schoven zo’n 50 deelnemers aan bij het KAN Café. Nieuwsgierig naar het kennisplatform dat eerder dit jaar werd gelanceerd door Bouwend Nederland, WoningBouwersNL (voorheen NVB Bouw) en NEPROM, ondersteund door het ministerie van BZK en RVO/DuurzaamDoor. Paul Splinter (KAN) ging kort in gesprek met programmaleider Claudia Bouwens, die aangaf dat we met het platform vooral samen willen leren uit de praktijk van natuurinclusieve plannen en projecten waar deelnemende ontwikkelaars, bouwers en gemeenten aan werken. Met het nieuws dat Arnhem zich – na Nijmegen en Breda – als derde gemeente had aan gesloten, riep ze ook andere gemeenten op vooral mee te doen.

PUUR 21 – Landschapsarchitect Karin van Essen

In het KAN Café lieten we vervolgens twee inspirerende plannen de revue passeren. Dennis van de Ven (Heijmans) nam ons mee in het plan Puur21 in het Noorderkwartier in Zutphen. Een interessante locatie waar stad en uiterwaarden elkaar ontmoeten. Het plan kenmerkt zich door een bijzondere klimaatadaptieve binnentuin, waarbij de IJssel de belangrijkste inspiratiebron was voor de inrichting. Naar aanleiding van vragen uit de chat vertelt Dennis dat bij de keuze van vegetatie in het plan wordt aangesloten op soorten uit het gebied. Bij dit proces betrekt Heijmans een van de ecologen die bij het bedrijf in dienst zijn.

Linck

Van Zutphen gingen we door naar Den Haag, naar het project Linck: een stedelijke ontwikkeling die deel uitmaakt van de transformatie van bedrijventerrein De Binckhorst naar een gemengd werk- en woongebied. Irene Mulder van de gemeente Den Haag vertelde hoe de gemeente de ambitie oppakt om de Binckhorst als geheel natuurinclusief te maken. Zo is natuurinclusief bouwen opgenomen in het omgevingsplan en wordt er gewerkt met een puntensysteem. Ze gaf aan onder de indruk te zijn van de creativiteit uit de markt die leidt tot fraaie concepten voor groene gebouwen, zoals Linck.

Conceptontwikkelaar Erik Gathier van ERA Contour lichtte het ontwerp van Linck vervolgens toe: “Toen we in 2017 bij de tender het woord ‘natuurinclusief’ hoorden was het nog een nieuw begrip, we hebben het letterlijk moeten opzoeken. We hebben toen onder andere de expertise ingeroepen van Maike van Stiphout. Met Linck willen we ook graag de link met de omgeving van het woongebouw opzoeken. Interessant is dan om uit te zoeken welke biotopen er al zijn te vinden in het gebied”, aldus Erik.

In de chat reacties verschenen naast vragen ondertussen ook complimenten voor de getoonde plannen: “Dank voor de voedzame lunch. Inspirerende projecten die navolging verdienen”.

Presentatie PUUR 21
Presentatie Linck

Tekst: Paul Splinter