Op naar een groener 2021: het KAN! - KAN bouwen

Op naar een groener 2021: het KAN!

Het KAN platform werd in 2020 gelanceerd door Bouwend Nederland, NEPROM en WoningBouwersNL, met ondersteuning van het ministerie van BZK en RVO/DuurzaamDoor. Het kennisplatform is voortvarend uit de startblokken gekomen. 28 partijen zijn inmiddels aangesloten. Van ontwikkelaars en bouwers tot corporaties en gemeenten.

Claudia Bouwens, programmaleider van KAN, kijkt tevreden terug op het eerste halfjaar: “We merken dat er volop animo is voor thema’s als klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit. Veel ontwikkelaars geven aan dat ze er in hun projecten al mee bezig zijn, maar er is veel behoefte aan praktische kennis en aan het uitwisselen van ervaringen. Met KAN willen we daarvoor een platform bieden. We willen lessen trekken uit projecten van de koplopers onder onze deelnemers. Dat doen we aan de hand van plannen die nu vorm krijgen en die we in de komende jaren gaan volgen. Echt een praktische insteek dus: hoe krijg je het werkend, hoe ziet het eruit zodat kopers het acceptabel vinden en hoe verdeel je de kosten? Daarmee hebben we een fundamenteel andere insteek dan andere kennisplatforms, die tot nu toe vooral de beleidsmatige kant belichten.”

“KAN wil een vraaggestuurd platform zijn. Daarnaast signaleren wij zelf ontwikkelingen uit het veld, die we vervolgens op een praktische manier vertalen voor onze deelnemers. Dit doen we onder meer in themagroepen. De eerste twee zijn inmiddels van start gegaan. Met de eerste themagroep halen we lessen op uit natuurinclusieve woonbuurten die 15 tot 20 jaar geleden zijn ontwikkeld. Wat heeft wél gewerkt en wat niet? Hoe staat het nu met de biodiversiteit op die plekken, en hoe gaan bewoners om met het beheer? Vragen die ook nu weer spelen bij nieuwe projecten. De tweede themagroep is bezig met de vraag hoe we bewoners van nieuwbouwprojecten kunnen verleiden tot het aanleggen en onderhouden van natuurinclusieve tuinen. Een vraag die voor ontwikkelaars, maar ook voor gemeenten, essentieel is bij de plannen met groene woonomgevingen die nu worden gemaakt.”

“Wat ik ook heel interessant vind zijn de kruisbestuivingen tussen verschillende partijen in gebiedsontwikkelingen. Ecologen en ontwikkelaars bijvoorbeeld, die elkaar vinden en van elkaar leren. Ook in een steeds vroeger stadium. Tegelijkertijd valt op dat punt nog een wereld te winnen. Met KAN brengen we ook hierover expertise in, vanuit organisaties als Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie en de Wageningen University & Research.”

“We hebben nu een mooie basis gelegd voor KAN maar in 2021 willen we het platform natuurlijk verder uitbouwen. We verwachten dat na Breda, Nijmegen, Arnhem en Groningen meer gemeenten zullen aansluiten. Belangrijk, want juist het gesprek tussen marktpartijen en gemeenten leidt tot een goede samenwerking aan nieuwbouwontwikkelingen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving, aan versterking van de biodiversiteit. En tot wijken die bestand zijn tegen hittestress, wateroverlast of droogte door het veranderende klimaat. Ik kijk er naar uit om daar het komende jaar verder vorm aan te geven. Met de ambitie dat natuurinclusief bouwen en ontwikkelen gemeengoed wordt. En… dat KAN!”