Stand van zaken rijksregelgeving rond klimaatadaptief en natuurinclusief - KAN bouwen

Stand van zaken rijksregelgeving rond klimaatadaptief en natuurinclusief

Wat gebeurt er momenteel op Rijksniveau om klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen (nieuwbouw) in regelgeving te vatten? We hebben de ontwikkelingen op een rijtje gezet.

• Minister Hugo de Jonge komt vóór het einde van dit jaar met informatie over de Landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptatieve gebouwde omgeving. Deze Landelijke Maatlat wordt momenteel opgesteld door Tauw. Ontwikkelaars en bouwers hebben hier recent vanuit KAN input op mogen geven.
• Het ministerie van LNV is bezig met het opstellen van een groennorm, om verstening van de openbare ruimte tegen te gaan. De WUR werkt deze groennorm dit najaar uit.
• In het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit) komt een passage om natuurinclusieve maatregelen op gebouwniveau te regelen. Het ministerie van BZK is hiervoor de verantwoordelijke. De aanpassing staat binnenkort op de agenda van het Overlegplatform Bouw (OPB), waarin ook Bouwend Nederland en NEPROM zitting hebben.
• Diverse gemeenten kennen puntenstelsels om natuurinclusief bouwen in nieuwbouwprojecten te bevorderen. De bekendste puntensystemen zijn van de gemeente Den Haag en van de gemeente Amsterdam. OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie) schrijft in opdracht van het ministerie van LNV een rapport over de bestaande puntenstelsels, met als insteek hoe dit tot een landelijk systeem zou kunnen uitgroeien.

De partners in het KAN platform juichen het toe dat op Rijksniveau regelgeving wordt opgesteld. Het werkt beter met landelijk gedragen doelen en een stip op de horizon. Momenteel zitten we in een onderzoekende periode, waarin we nog veel ervaring op moeten doen. Wat werkt? Wat draagt bij aan het doel? Doen we de juiste dingen? Aan de hand van de ervaringen uit projecten binnen het KAN platform willen we de komende jaren het Rijk input geven voor goed geformuleerde regelgeving.