Internetconsultatie voorzieningen voor huismus, gierzwaluw en vleermuis - KAN bouwen

Internetconsultatie voorzieningen voor huismus, gierzwaluw en vleermuis

In het Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving 2024) komen eisen om bij nieuwbouw ook voorzieningen voor huismus, gierzwaluw en vleermuis te realiseren. Per 110 m2 gesloten gevel- en dakoppervlakte (vergelijkbaar met een rijwoning) dient tenminste één voorziening voor de huismus, één voor de gierzwaluw en 2% hangoppervlakte voor vleermuizen te worden gerealiseerd.

De voorzieningen mogen per bouwblok gecombineerd worden. Huismussen, gierzwaluwen en ook vleermuizen, zitten namelijk het liefst bij elkaar. De voorzieningen hoeven niet per se te bestaan uit ingemetselde nestkasten, je kunt ook denken aan toegankelijke spouwen, horizontale richels op de buitenmuren of ruimte onder de dakpannen.

Het wetsvoorstel is nu in een verzamelbesluit ter internetconsultatie voorgelegd. Onze verwachting is dat dit wetsvoorstel per 1 juli 2024 in werking treedt. Zie ook de Rapportage verblijfsvoorzieningen voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

De reactietermijn van deze internetconsultatie staat open tot 13 november.