KAN-brochure 'Nestkastjes in de nieuwbouw' - KAN bouwen

KAN-brochure ‘Nestkastjes in de nieuwbouw’

Tips voor architecten, ontwikkelaars en bouwbedrijven

Nieuwe, energiezuinige woningen zijn luchtdicht gebouwd en goed geïsoleerd. Gebouwen zijn daardoor echter niet meer toegankelijk voor stadsvogels en vleermuizen. Bij natuurinclusieve nieuwbouw moeten we nest- en verblijfplaatsen bewust creëren, zonder dat het ten koste gaat van de energieprestatie.

Daarvoor bestaan veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld in sierschoorstenen en balustrades, achter gevel- en dakgootbetimmeringen, in tussenspouwen of onder pannendaken en dakranden. Je kunt ook speciale nestkasten inmetselen. Hiermee worden nieuwe woningen en woonwijken aantrekkelijk voor mens én dier.

In de KAN-publicatie ‘Nestkastjes in de nieuwbouw’ brengen we de kennis van (stads)ecologen, ontwerpers en bouwpartijen bij elkaar. We geven praktisch realiseerbare oplossingen en beschrijven tips voor architecten, ontwikkelaars en bouwbedrijven.

KAN themagroep
Deze publicatie is gemaakt met input van de themagroep “Nestelplaatsen in de nieuwbouw”, een initiatief van het KAN Platform. Aan deze publicatie is bijgedragen door Wilma Berends (Stichting Natuur en Milieu), Nico Blaauw en Hans Peter Ringnalda (Trebbe), Haico van der Burgt (ECOquickscan), Walter van Dijk (Van Wanrooij Projectontwikkeling), Rombout van Eekelen (gemeente Breda), Wanda van Enst (Endule Vastgoed & Duurzaamheid), Sicco Jansen (Unitura), Max Klasberg (Arcadis), Jip Louwe Kooijmans en Timo Roeke (Vogelbescherming Nederland), Roos Kuiters en Sanne Schaap (Faunus Nature Creations), Herman Limpens (Zoogdiervereniging), Lauran van Poppel (Van der Heijden bouw en ontwikkeling), Ingrid Sloots (Nest architect voor de dieren), Jos Smit (Smit Groenadvies) en Gonnie Weterings (Aalberts Ontwikkeling) en Louise van de Worp (Van Wijnen).

Samenstelling & redactie: Claudia Bouwens (NEPROM, Platform KAN Bouwen)
Tekst: Henk Bouwmeester

Download de KAN publicatie ‘Nestkastjes in de nieuwbouw’