Groenblauwe rekenhulp voor waterberging - KAN bouwen

Groenblauwe rekenhulp voor waterberging

Steeds meer gemeenten stellen eisen aan waterberging bij nieuwbouw en bij herontwikkelingen met als doel een klimaatbestendige inrichting van het gemeentelijk gebied. De nieuwe ‘Groenblauwe Rekenhulp’ op de website GroenBlauwe Netwerken helpt om te bepalen hoe een ontwerp aan de eisen kan voldoen.

De online rekenhulp vind je hier. Na het invoeren van de minimale waterbergingseis in liters per vierkante meter, en van de kavelgrootte in vierkante meters, geeft de tool aan wat de bergingsopgave is in kubieke meters. Spelenderwijs kan dan onderzocht worden welke combinatie van maatregelen voldoet aan de bergingsopgave.

Meer updates
Er is veel meer nieuwe informatie te vinden op de GroenBlauwe Netwerken website. Een greep:

Samenwerken
De realisatie van groenblauwe oplossingen vereist samenwerkingsvormen die lang niet altijd vanzelfsprekend zijn. Hier vind je inspiratie voor nieuwe vormen van samenwerken met de diverse stakeholders.

Maatregelen
Ontdek welke groenblauwe maatregelen toegepast kunnen worden binnen jouw project. De 172 maatregelen zijn gemakkelijk te doorzoeken dankzij het uitgebreide filter aan de linkerkant van de pagina. Filter op thema’s, top 20 maatregelen, doel, schaal, dichtheid, kosten, bodem en ondergrond, ligging en situatie.