Update nestvoorzieningen in nieuwbouw - KAN bouwen

Update nestvoorzieningen in nieuwbouw

Het accommoderen van nestvoorzieningen voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen wordt verplicht bij het realiseren van nieuwbouw. Deze regel wordt ingevoerd bij de eerstvolgende wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het Bbl is sinds 1 januari 2024 de opvolger van het Bouwbesluit. Wanneer de nestvoorzieningen-verplichting in werking treedt is nog niet bekend. Wél is duidelijk dat dit niet per 1 juli 2024 zal zijn.

De landelijke minimumeis in het Bbl voor verblijfsvoorzieningen voor gebouwafhankelijke soorten is in het najaar van 2023 in internetconsultatie gebracht. Momenteel worden de reacties van die internetconsultatie verwerkt. In 2024 volgt het proces om de wijziging van het Bbl te publiceren. De Omgevingsregeling, waarin de specifieke eisen aan de verblijfsvoorzieningen worden vastgelegd, gaat nog voor deze zomer in internetconsultatie. Ter ondersteuning van het voorschrift werkt het ministerie van BZK momenteel ook aan een infoblad, in samenwerking met o.a. de bouwsector en natuurorganisaties. Het streven is dat dit infoblad voor het einde van 2024 klaar is.

Aanstaande verandering Bbl
Per 110 m2 gesloten gevel- en dakoppervlakte (vergelijkbaar met een rijwoning) moet straks tenminste één voorziening voor de huismus en één voor de gierzwaluw worden gerealiseerd. Daarnaast heeft een gebouw een totale hoeveelheid aan hangoppervlakte voor vleermuizen die ten minste 2% van de netto verliesoppervlakte dichte gevel en dak van het bouwwerk bedraagt, bepaald volgens NTA 8800, met een minimum van 1 m2. De voorzieningen mogen per bouwblok gecombineerd worden. Huismussen, gierzwaluwen en ook vleermuizen, zitten namelijk het liefst bij elkaar.

Belangrijk: de voorzieningen hoeven niet per sé te bestaan uit ingemetselde nestkasten. Je kunt ook denken aan toegankelijke spouwen, horizontale richels op de buitenmuren, dakoverstekken waar zwaluwen hun nesten onder kunnen maken, of ruimte onder de dakpannen, door het vogelschroot weg te laten of enkele pannen hoger te leggen. Zie voor meer informatie de Rapportage verblijfsvoorzieningen voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen (VPR Consultants en Nieman) en de KAN-brochure ‘Nestkastjes in de nieuwbouw’, die boordevol staat met tips voor architecten, ontwikkelaars en bouwbedrijven.

KAN webinar over nestvoorzieningen op 30 mei
Hoe kun je bij nieuwbouw rekening houden met vleermuizen, met vogelsoorten als gierzwaluwen, huismussen en zwaluwen, en met insecten? Op donderdag 30 mei van 10.00 tot 11.00 uur organiseert het KAN platform een webinar met Eric Michels (Vivara Pro). Hij behandelt alles wat je wil weten over nestvoorzieningen. Moderator is Claudia Bouwens, programmaleider KAN Platform. Zij zal ook een overzicht geven van de stand van zaken rond de wettelijke eisen aan nestvoorzieningen.